12 تير 1398
قیمت امروز دلار و سایر ارزها چهارشنبه 12 تیر 98
در این مطلب می‌توانید از آخرین قیمت روز ارز‌های مهم مانند (قیمت روز دلار، قیمت روز یورو، قیمت روز پوند انگلیس، قیمت روز درهم امارات و قیمت روز لیر ترکیه) با خبر شوید. همچنین در انتهای هر جدول نیز می‌توانید از بیشترین قیمت و کمترین قیمت هر ارز یا سکه در روز مطلع شوید (نرخ نوسانات در پایان روز در مطلب قرار می‌گیرد).

قیمت دلار، پوند، یورو، درهم و لیر -چهارشنبه 12 تیر 98

در جدول زیر میتوانید آخرین قیمت 6 ارز برتر برای ایرانیان را مشاهده کنید.

نوع ارز

قیمت چهارشنبه 12 تیر 98 (تومان)

قیمت دلار آمریکا 

12.739

قیمت یورو

14.698
قیمت دلار کانادا 9.920
قیمت پوند انگلیس 16.329

قیمت لیر

2.309

قیمت درهم امارات

3.534

نوسان قیمت ارز در چهارشنبه 12  تیر 98 

(با توجه به نوسانات بازار ساعت 4 بعد از ظهر نرخ بیشنه و کمینه امروز ارز منتشر می‌شود)

نوسان قیمت دلار آمریکا 

 • بیشترین قیمت امرز دلار: 12.800 تومان
 • کمترین قیمت امروز دلار: 12.739 تومان
 • قیمت دیروز دلار: 12.800 تومان 
 • قیمت چهارشنبه گذشته دلار: 12.940 تومان

امروز (چهارشنبه 12 تیر 98) دلار آمریکا مبلغ 50 تومان کاهش داشته است.

نوسان قیمت یورو 

 • بیشترین قیمت امرز یورو: 14.700 تومان 
 • کمترین قیمت امروز یورو: 14.684 تومان
 • قیمت دیروز یورو: 14.700 تومان 
 • قیمت چهارشنبه گذشته یورو: 14.841 تومان

امروز (چهارشنبه 12 تیر 98) یورو  مبلغ 11 تومان کاهش داشته است.

نوسان قیمت دلار کانادا 

 • بیشترین قیمت امرز دلار کانادا: 9.944 تومان
 • کمترین قیمت امروز دلار کانادا: 9.850 تومان
 • قیمت دیروز دلار کانادا: 9.849 تومان 
 • قیمت چهارشنبه گذشته دلار: 10.070 تومان

امروز (چهارشنبه 12 تیر 98) دلار کانادا مبلغ 66 تومان افزایش داشته است.

نوسان قیمت پوند انگلیس 

 • بیشترین قیمت امروز پوند: 16.372 تومان
 • کمترین قیمت امروز پوند: 16.225 تومان
 • قیمت دیروز پوند: 16.275 تومان 
 • قیمت چهارشنبه گذشته پوند: 16.806 تومان

امروز (چهارشنبه 12 تیر 98) پوند انگلیس مبلغ 51 تومان افزایش داشته است.

نوسان قیمت درهم امارات 

 • بیشترین قیمت امرز درهم: 3.544 تومان 
 • کمترین قیمت امروز درهم: 3.515 تومان
 • قیمت دیروز درهم: 3.520 تومان
 • قیمت چهارشنبه گذشته درهم: 3.606 تومان

امروز (چهارشنبه 12 تیر 98) درهم امارات مبلغ 14 تومان افزایش داشته است.

نوسان قیمت لیر ترکیه 

 • بیشترین قیمت امروز لیر: 2.316 تومان
 • کمترین قیمت امروز لیر: 2.290 تومان 
 • قیمت دیروز لیر: 2.288 تومان 
 • قیمت چهارشنبه گذشته لیر: 2.293 تومان

امروز (چهارشنبه 12 تیر 98) لیر ترکیه مبلغ 20 تومان افزایش داشته است.

نظر شما چیست؟