وزیر ارتباطات؛
02 بهمن 1396
تامین اجتماعی وارد کننده انحصاری آیفون نیست
آذری جهرمی در پی موضوع واردات گوشی آیفون توسط سازمان تأمین اجتماعی آمار سفارشات این شرکت بازرگانی را پیگیری کرد

وزیر ارتباطات در صفحه اینستاگرام شخصی خود نوشت: 

پیرو حواشی مطرح شده در خصوص فعالیت یکی از شرکت‌های مربوط به سازمان تامین اجتماعی در واردات گوشی تلفن همراه، مراتب مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر گزارش شده است:

شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی

کل ثبت سفارش سال جاری: هفت‌هزار و سیصد و هفتاد وهشت عدد آیفون
کل ثبت سفارش آیفون جاری همه شرکتها سیصد و چهار هزار و ششصد و چهارده عدد

به عبارتی کمتر از دو ونیم درصد کل آیفون‌ها را این شرکت ثبت سفارش کرده که البته لزوما منجر به ترخیص هم نشده است
کل ثبت سفارش گوشی در سال جاری هم حدود چهار میلیون‌و‌دویست هزار عدد بود که ثبت سفارش این شرکت زیر یک پانصدم کل ثبت سفارشهاست.
این شرکت در ابتدای سال و قبل از آغاز دولت دوازدهم مجوز وارادات و نمایندگی فروش را از سوی وزارت صمت دریافت کرده‌است.
این شرکت دولتی نیست و سهام آن متعلق به بازنشستگان تامین اجتماعی است.

1607870047_0.gif

نظر شما چیست؟