هفت دانشمند ایرانی در میان پژوهشگران پراستناد جهان
29 آبان 1396
بر پایه گزارش سال 2017 موسسه «کلاریویت آنالیتیکس» درباره «پژوهشگران پراستناد» جهان، هفت دانشمند ایرانی از تاثیرگذارترین دانشمندان در پیشرفت علوم شناسایی شدند.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» «موسسه کلاریویت آنالیتیکس» هر ساله بیش از سه هزار پژوهشگر را از سراسر جهان در 21 حوزه موضوعی به‌ عنوان پژوهشگر پراستناد شناسایی و نام آنها را منتشر می‌کند و در آخرین شناسایی، هفت دانشمند ایرانی از تاثیرگذارترین دانشمندان در پیشرفت علوم قرار گرفته‌اند.

برای شناسایی پژوهشگران پراستناد، 134 هزار و 832 مقاله پراستناد در نشریه‌های نمایه شده «وب‌آو‌ساینس» در حوزه علوم و علوم اجتماعی در 11 سال گذشته (از 2005 تا 2015) پیمایش شده‌اند.

گفتنی است، مقاله‌های پراستناد آنهایی هستند که بیشترین استناد را در حوزه‌های موضوعی خود می‌گیرند و در یک درصد نخست جای دارند و در پایگاه «شاخص‌های اساسی علم» (آی. اس. آی.) فهرست می‌شوند.
هم‌چنین، پژوهشگرانی که مقاله پراستناد دارند، پژوهشگران تاثیرگذار به‌شمار می‌روند و آنهایی که نامشان با فراوانی بیشتری می‌آید تاثیرگذارتر هستند. از این رو، پژوهشگران بر پایه شمار مقاله‌های پراستنادشان رتبه‌بندی و آنهایی که در رتبه‌های نخستین جای گرفته‌اند به‌ عنوان پژوهشگر پراستناد معرفی می‌شوند.
گفتنی است، در ویرایش پیشین فهرست پژوهشگران پراستناد، شش دانشمند ایرانی بودند، ولی در ویرایش 2017، هفت ایرانی در این فهرست جای گرفته‌اند.
نام پژوهشگران ایرانی پراستناد، به همراه حوزه موضوعی، وابستگی سازمانی نخست، و وابستگی سازمانی دوم آنها در جدول زیر آمده است.

پژوهشگران ایرانی در فهرست«پژوهشگران پراستناد» دنیا

فهرست پژوهشگران پراستناد سال 2017 نزدیک به 3400 پژوهشگر را در بر دارد که پیشگام تاثیرگذاری علمی در حوزه‌های موضوعی خود هستند.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران با پشتیبانی دبیرخانه شورای‌عالی عتف، با راه‌اندازی سامانه «نما» (جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان) می‌کوشد نتایج نظام‌های گوناگون ارزیابی علم، فناوری، و نوآوری را پایش کند و گزارش‌هایی کاربردی گوناگونی را در اختیار سیاست‌گذاران بگذارد. سامانه «نما» در دسترس همگان است.

 

برچسب: