ماهنامه شبکه 196
شماره 196 ماهنامه شبکه با پرونده ویژه: نرم‌افزار‌های متن‌باز به بررسی سیر سعودی متن باز در سال‌های اخیر، نحوه کسب درآمد از متن‌باز و آینده آن می‌پردازد. خبر خوب برای همراهان همیشگی شبکه این است که از شماره 196 ماهنامه یک فصل به فصول پربار مجله افزوده شد. فصل دانش کامپیوتر جهت کمک به کنکوری‌ها برای انتخاب رشته در حوزه کامپیوتر، تفاوت رشته‌های مختلف کامپیوتر و بررسی چارت درسی رشته کامپیوتر در ایران و دانشگاه های معتبر جهان در ماهنامه شبکه متولد شد.