شرایط جدید پیش‌فروش پلکانی محصولات ایران خودرو - بهمن 96
30 دى 1396
به اطلاع کلیه متقاضیان محترم محصولات شرکت ایرن‌خودرو می‌رساند، شرايط پیش فروش پلکانی بھمن 96 به ھمراه تخفیف خريد محصول ايرانی و "ھديه ويژه ھمكاری در تولید"، از روز يكشنبه 96/11/01 لغایت 96/11/30 و یا تا زمان تكمیل ظرفیت به شرح جدول پیوست ارائه می‌گردد.

به ازای ھر ثبت نام در این بخشنامه، مازاد بر سود مشاركت، تخفیف خرید محصول ایرانی و "ھدیه ھمكاری در تولید" نیز پرداخت می‌گردد.
زمان فعال سازی این بخشنامه: ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 96/11/01

جدول 1:

جدول 2:

برچسب: