XE

این روتر می‎تواند تلفن شما را هر جای اتاق شارژ کند
محسن آقاجانی
اخبار جهان
09/07/1394 - 12:23
مدت زمان انرژی تامین شده توسط باتری همچنان معضل شماره یک تلفن‎های هوشمند است. پیدا کردن پریز برق و باز کردن گره‎های کابل شارژ هم که به یکی از کارهای روزانه ما تبدیل شده است. راهکارهای شارژ بی‎سیم هم...