WRT1900ACS

بازگشت روتر قهرمان با یک جنگجوی سنگین‌وزن!
میثاق محمدی‌زاده
فناوری شبکه
07/01/1396 - 11:25
روتر WRT1900ACS لینک‌سیس یک نسخه به‌روزرسانی شده از روتر WRT1900AC عرضه شده در سال ۲۰۱۵ است. روتر WRT1900AC در زمان رونمایی سر و صدای زیادی به پا کرد؛ به‌خاطر بازگشت طراحی قدیمی و سنتی لینک‌سیس و...