WAN نرم افزار محور

چهار معماری SD-WAN برای امنیت شبکه
فرشاد رضایی
ترفند امنیت
فناوری شبکه
27/10/1396 - 11:20
SD-WAN یا WAN نرم‌افزار محور به عنوان یک فناوری جدید در شبکه معرفی شده است. یک WAN شبکه‌ای از کاربران یا دفاتر مختلف است که از لحاظ جغرافیایی می‌توانند در هر کجای دنیا قرار گرفته باشند. مدیریت WAN...