UPS

راهنمای انتخاب UPS خوب برای تامین انرژی مراکز داده
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
راهنمای خرید
08 بهمن 1398
مراکز داده برای آن‌که عملکرد ثابت و یکنواختی داشته باشند به منابع انرژی پایدار نیاز دارند. ژنراتورها و منابع تغذیه بدون وقفه (UPSs) سرنام Uninterruptible power supply جزء اصلی‌ترین گزینه‌ها هستند...
یک محصول ذخیره‌سازی با UPS جاسازی ‌شده
فناوری شبکه
01 خرداد 1394
شرکت دِکاس یک NAS پنج کشویی جدید معرفی کرد، اما نکته مهم درباره این محصول، جاسازی یک USP مبتنی بر باتری درون این دستگاه است.