UPS

راهنمای انتخاب UPS خوب برای تامین انرژی مراکز داده
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
راهنمای خرید
08/11/1398 - 06:40
مراکز داده برای آن‌که عملکرد ثابت و یکنواختی داشته باشند به منابع انرژی پایدار نیاز دارند. ژنراتورها و منابع تغذیه بدون وقفه (UPSs) سرنام Uninterruptible power supply جزء اصلی‌ترین گزینه‌ها هستند...
یک محصول ذخیره‌سازی با UPS جاسازی ‌شده
فناوری شبکه
01/03/1394 - 12:49
شرکت دِکاس یک NAS پنج کشویی جدید معرفی کرد، اما نکته مهم درباره این محصول، جاسازی یک USP مبتنی بر باتری درون این دستگاه است.