Thecus N5810PRO

یک محصول ذخیره‌سازی با UPS جاسازی ‌شده
فناوری شبکه
01 خرداد 1394
شرکت دِکاس یک NAS پنج کشویی جدید معرفی کرد، اما نکته مهم درباره این محصول، جاسازی یک USP مبتنی بر باتری درون این دستگاه است.