Thales eSecurity

70 درصد مراکز بهداشت و درمان افشای داده‌ها را تجربه کرده‌اند
حمیدرضا تائبی
امنیت
03/03/1397 - 01:15
گزارش منتشر شده از سوی شرکت Thales eSecurity نشان می‌دهد نزدیک به 70 درصد از سازمان‌های بهدا‌شت و درمان دست‌کم یکبار افشا اطلاعات را تجربه کرده‌اند. به واسطه آن‌که این صنعت به سرعت به سمت دیجیتالی...