sypeng

بدافزار مرد نامریی به سراغ کاربران اندروید آماده است
حمیدرضا تائبی
امنیت
16 مرداد 1396
بدافزار مرد نامریی به دنبال سرقت گواهی‌نامه‌های مالی کاربران است. پژوهشگران شرکت سوفوس هشدار داده‌اند که این بدافزار در قالب نمایش یک به‌روزرسانی حیاتی فلش که باید در سریع‌ترین زمان نصب شود کاربران...