Smart House

خانه‌های هوشمند چه امکانات رفاهی برای ما دارند
حمیدرضا تائبی
عصرشبکه
19/02/1396 - 10:24
در چند سال گذشته فناوری به شکل بی‌سابقه‌ای به زندگی ما وارد شده و در گوشه و کنار خانه‌های ما رسوخ کرده است. پدیده‌ای که شاید در زمان‌های دور در قالب سرگرمی به آن نگاه می‌کردیم، امروزه در قالب گوشی‌...