routing

پروتکل‌های مسیریابی چه نقشی در شبکه‌های کامپیوتری دارند؟
فناوری شبکه
03/11/1402 - 14:10
در شبکه‌های کامپیوتری، پروتکل‌های مسیریابی برای ارسال بسته‌های داده از یک شبکه به شبکه دیگر یا از یک مسیریاب به مسیریاب دیگر استفاده می‌شوند. با این‌حال، برخی از آن‌ها خاص‌منظوره هستند و تنها در شبکه...