Room2Room

گفت‌وگو با مردی در اندازه واقعی ولی به صورت واقعیت افزوده
محسن آقاجانی
اخبار جهان
12/11/1394 - 17:05
شکی نیست که هیچ چیز نمی‎تواند جای گفتگوی رو در رو را بگیرد، اما یک گروه از محققان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا تصویر تابیده شده توسط یک پروژکتور از یک انسان در اندازه واقعی که ظاهرا روبروی شما...