Rig

چگونه باج‌افزار سربر کاربران را با تخفیف فریب می‌دهد؟
حمیدرضا تائبی
امنیت
22/06/1395 - 11:11
بدون شک باج‌افزار Cerber یکی از معروف‌ترین باج‌افزارهایی است که در سال جاری میلادی شناسایی شده است. در حالی که شگردهای این باج‌افزار به منظور فریب کاربران متفاوت بوده و از زیرساخت‌های رایانش ابری و...