quantum metrology

رایانش کوانتومی در کمتر از ده سال دیگر جهان را تسخیر خواهد کرد
حمیدرضا تائبی
شاهراه اطلاعات
13/10/1395 - 02:58
لحظه سرنوشت‌ساز مهمی در دنیای محاسبات کوانتومی به وقوع پیوست. گروهی از دانشمندان گوگل با استفاده از کامپیوتر کوانتومی این شرکت موفق شدند، مولکول هیدروژن را با موفقیت شبیه‌سازی کنند. رایان رابوش یکی...