probe

آشنایی با دو ابزار toner و probe برای عیب‌یابی شبکه
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
03/11/1400 - 14:58
به عنوان یک کارشناس شبکه برای عیب‌یابی تجهیزات بهتر است دو ابزار tone generator و tone locator را در اختیار داشته باشید. این دو ابزار به شما کمک می‌کنند تا مشخص کنید یک سیم در چه مکانی دچار مشکل شده...