+ Network

آموزش رایگان دوره نتورک‌پلاس (+Network) (بخش 66)
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
04/04/1398 - 19:35
در شماره گذشته آموزش نتورک‌پلاس مبحث شبکه‌های گسترده را آغاز کرده و به تشریح برخی از اصول اولیه همچون راهگزینی مداری و بسته‌ای، انواع حلقه‌های مجازی و توپولوژی‌های WAN در لایه 1 پرداختیم. در این...
آموزش رایگان دوره نتورک‌پلاس (+Network)  بخش 65
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
02/04/1398 - 12:15
در شماره گذشته آموزش نتورک‌پلاس با مباحت مرتبط با انرژی و نحوه جمع‌آوری مدارک پس از یک خرابی یا حمله آشنا شدید. در این شماره به سراغ مبحث شبکه‌های گسترده خواهیم رفت.
آموزش رایگان دوره نتورک‌پلاس (+Network) (بخش 64)
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
30/03/1398 - 15:10
در شماره گذشته آموزش نتورک‌پلاس با ذخیره‌ساز تحت شبکه، انواع مختلف RAID، شبکه محلی ذخیره‌سازی و فناوری‌های مختلف ارائه شده برای آن، مدیریت انرژی، رخنه‌های مستتر در تامین انرژی و یو پی اس آشنا شدیم...
آموزش رایگان دوره نتورک‌پلاس (+Network)  (بخش 63)
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
28/03/1398 - 02:55
در شماره گذشته آموزش نتورک‌پلاس با آستانه تحمل خطا، مزایا و معایب افزونگی در شبکه با هدف بهبود آستانه تحمل خطا، پیوندهای مفرط، تجمیع لینک، پروتکل آدرس اضافه مشترک و ذخیره‌سازی و پشتیبان‌گیری از داده‌...
آموزش رایگان دوره نتورک‌پلاس (+Network)  (بخش 62)
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
25/03/1398 - 19:15
در شماره گذشته آموزش نتورک‌پلاس با مبحث تعین معیار برای ارزیابی عملکرد شبکه و ضرورت ایجاد آن، مدیریت ترافیک، تضمین کیفیت سرویس، Differentiated Services، Class of Services و دسترس‌پذیری شبکه آشنا شدیم...