Multiplexing

 تسهیم کردن (Multiplexing) در شبکه به چه معنی است
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
09/03/1399 - 14:00
در لغت تسهیم کردن (Multiplexing) به معنای سهم‌بندی کردن است. تکنیک تسهیم‌بندی (تسهیم‌سازی) به شبکه‌ها اجازه می‌دهد تا داده‌های بیشتری را روی پهنای تعیین شده ارسال کنند. برای حمل سیگنال‌های چندگانه،...