MicroService

چرا معماری میکروسرویس (MicroService)  شما به تجمیع نیاز دارد؟
محسن آقاجانی
کارگاه
15/06/1399 - 13:35
معماری میکروسرویس (MicroService) یک شیوه منحصر به فرد در توسعه سیستم‌های نرم افزاری است که در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. این روش توسط بسیاری از توسعه‌دهندگان در پیاده‌سازی اپلیکیشن‌های عظیم...