LINQ

تکنیک‌های کاربردی استخراج داده‌ها با لینک (بخش پنجم)
حمیدرضا تائبی
کارگاه
17/03/1396 - 11:28
در شماره گذشته، با تعدادی از محاوره‌های کاربردی لینک در ارتباط با فایل‌های XML آشنا شدیم. در شماره گذشته نحوه دریافت داده‌ها از اسناد XML، جست‌وجو در اسناد به‌منظور پیدا کردن فیلد خاص، ویرایش اسناد...
تکنیک‌های کاربردی استخراج داده‌ها با لینک (بخش چهارم)
حمیدرضا تائبی
کارگاه
12/02/1396 - 10:35
در شماره گذشته با تعدادی از محاوره‌های کاربردی لینک در ارتباط با فایل‌های XML آشنا شدیم. اسناد XML با توجه به آنکه بر مبنای یک استاندارد جهانی آماده می‌شوند، همواره به یک شکل مورد استفاده قرار می‌...
تکنیک‌های کاربردی استخراج داده‌ها با لینک (بخش سوم)
حمیدرضا تائبی
کارگاه
31/01/1396 - 10:47
در شماره گذشته با تعدادی از محاوره‌های LINQ (لینک) آشنا شدیم. در این شماره، در نظر داریم تعداد دیگری از محاوره‌های لینک که در ارتباط با بانک‌های اطلاعاتی هستند را به شیوه کدنویسی مورد بررسی قرار دهیم.
تکنیک‌های کاربردی استخراج داده‌ها با لینک (بخش دوم)
حمیدرضا تائبی
کارگاه
16/01/1396 - 10:55
در شماره گذشته با تعدادی از محاوره‌های لینک آشنا شدیم. در این شماره در نظر داریم تعداد دیگری از محاوره‌های لینک را که در ارتباط با اجرای مرحله به مرحله دستورات، اتصال به بانک‌های اطلاعاتی و... است...
تکنیک‌های کاربردی استخراج داده‌ها با لینک (بخش اول)
حمیدرضا تائبی
کارگاه
24/11/1395 - 10:05
لینک LINQ، سرنام Language-Integrated Query، از جمله راهکارهای مؤثر در دسترسی به داده‌ها است. امروزه، رقابت اصلی میان تولیدکنندگان ابزارهای برنامه‌نویسی بر سر دسترسی سریع و آسان به منابع داده‌ای است...