IANA

تغییر مدیریت اینترنت برای ما چه فایده‌ای دارد؟
حمیدرضا تائبی
عصرشبکه
16 مهر 1395
از زمان پیدایش اینترنت تا به امروز، وزارت بازرگانی ایالات متحده بر مبنای قراردادی امتیازهای لازم برای کنترل اینترنت را به دست آورده بود. اکنون بعد از گذشت 47 سال این قرارداد روز اول اکتبر 2016 به...