Hsbc

با عکس سلفی‌ به اینترنت‌بانک وصل شوید!
حمیدرضا تائبی
شاهراه اطلاعات
20/06/1395 - 12:29
شاید جوزف بایرون، موسس شرکت عکاسی بایرون/ بن فالک زمانی که برای اولین بار یک سلفی مدرن از خودش را در سال 1920 به ثبت رساند، فکر ‌نمی‌کرد روزگاری عکس‌های سفلی تا به این اندازه مورد توجه قرار گیرند...