hello

چگونه Hello و کورتانا کاربران خود را به‌درستی شناسایی می‌کنند؟
حمیدرضا تائبی
شاهراه اطلاعات
30/07/1394 - 11:30
به ‌ویژگی امنیتی Hello یاد دهید در زمان ورود شکل شما را به ‌ذهن بسپارد. به دستیار شخصی کورتانا اطلاعاتی درباره خود ارائه دهید، او بهتر از شما جست‌وجو خواهد کرد. این سرویس‌ها در صورتی‌ که اطلاعات...