HDDCryptor

زیرساخت‌های شهری سان‌فرانسیسکو جمعه خوبی را سپری نکردند. به دلیل این‌که سیستم حمل و نقل Muni واقع در سان‌فرانسیسکو قربانی یک حمله باج‌افزاری شد. بعد از این حمله اپراتورها روی سامانه‌های خود پیغام شما "مورد نفوذ قرار گرفته‌اید. تمامی داده‌های شما رمزنگاری شده‌اند" را مشاهده کردند.
اشتراک در HDDCryptor
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال