H2O.ai

خودکارسازی یادگیری ماشین با H2O.ai
محسن آقاجانی
کارگاه
08/06/1397 - 13:15
مشخص شده است یادگیری ماشین و به‌ویژه یادگیری عمیق در زمان‎هایی که در دست متخصصان این حوزه قرار گيرد به‌میزان بسیار زیادی مفید واقع می‎شود و همچنین به‌میزان بسیاری به سخت افزار کامپیوتر وابسته است. با...