Google Inbox

ایندکس؛ برنامه ایمیل تازه گوگل روی iPad
حسین آقاجانی
اخبار جهان
02/12/1393 - 18:44
اگر Gmail در زندگی شما هم ریشه دوانده حتما خبردار هستید که گوگل توسط تیم جی‌میل خود مشغول پختن آشی دیگر برایمان بوده است. این آشِ یک وجب روغن دار, Inbox نام گرفت و تلفیقی است از Google Now و صندوق...