FabricPath

Cisco FabricPath چیست و چگونه به یاری کارشناسان شبکه می‌آید؟
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
22/09/1401 - 11:20
با گسترش روزافزون سرویس‌های ابری و نیاز به تحرک‌پذیری، پروتکل درخت پوشا (STP) نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای مراکز داده امروزی باشد. کارشناسان شبکه برای حل این مشکل، استاندارد ارتباط متقابل شفاف مبتنی بر...