Dynamic Programming

برنامه‌نویسی پویا (Dynamic Programming) چیست؟
حمیدرضا تائبی
کارگاه
برنامه نویسی
13/08/1402 - 11:50
برنامه‌نویسی پویا یک پارادایم برنامه‌نویسی است که برای حل مسائل بهینه‌سازی و تصمیم‌گیری با ساختارهای تکراری استفاده می‌شود. در برنامه‌نویسی پویا، مسئله اصلی به چند زیرمسئله کوچک‌تر تقسیم می‌شود و سپس...
برنامه‌نویسی پویا چیست و چرا یادگیری آن ایده خوبی است؟
برنامه نویسی
19/02/1400 - 13:15
الگوریتم‌ها و ساختارهای داده از مولفه‌های جدایی‌ناپذیر علم داده‌ها به شمار می‌روند. با این‌حال، بیشتر دانشمندان داده‌ها در مدت مطالعات خود، به درستی مباحث مربوطه به تحلیل و طراحی الگوریتم‌ها را پشت...