D2000

اینتل با تراشه کوارک وارد بازار اینترنت اشیا می‌شود
بهنام علیمحمدی
شاهراه اطلاعات
15 آبان 1394
اینترنت اشیا بازار رو به گسترشی است که شرکت‌های صاحب سرمایه و فناوری را متوجه خود کرده است. پس از حرکت‌های اخیر سامسونگ در همگام‌سازی محصولاتش با IoT، حالا اینتل از برنامه‌هایش برای تحقق اینترنت اشیا...