Cross Cloud

Cross Cloud چیست و چه مزایایی برای کسب‌وکارها دارد
حسین آذر
پرونده ویژه
21/01/1396 - 10:30
با رشد رایانش ابری تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک و کاربران به‌سمت استفاده از آن سوق داده شدند. رایانش ابری مزایای بسیاری از جمله قابلیت اطمینان بالا دارد. اما مشکل اصلی زمانی نمایان شد که کاربران پس...