Bing Distill

Bing Distill به شما پاسخ می‌دهد؛ سوال‌تان را بپرسید!
حمیدرضا تائبی
اخبار جهان
14/01/1394 - 18:17
پروژه جدید مایکروسافت موسوم به Bing Distill در مرحله اجرای زنده قرار گرفته است. پروژه‌ای که می‌تواند داده‌های واقعی را که در پروژه‌های یادگیری ماشین مورد استفاده قرار گیرد، ارائه کند. این پروژه جوابی...