Bart

شرکت بیت‌دیفندر ابزار رمزگشای باج‌افزار Bart را ارائه کرد
حمیدرضا تائبی
امنیت
24/01/1396 - 13:26
اگر به خاطر داشته باشید، در مقاله دانشنامه باج‌افزاری که نزدیک به دو سال پیش در ماهنامه شبکه منتشر کردیم به شما گفتیم که باج‌افزارها در سال‌های آتی به تهدید بزرگی تبدیل خواهند شد. این گونه بدافزاری...