Akiwi

akiwi ابزاری برای برچسب‌گذاری نیمه خودکارتصاویر
مهدی صنعت‌جو
شاهراه اطلاعات
06 دى 1394
تاکنون روش‌های متنوعی برای برچسب‌گذاری تصاویر پیشنهاد شده است و براساس این روش‌ها، ابزارهای آنلاینی نیز در اختیار کاربران قرار گرفته است. بیشترین تمرکز در این حوزه، برچسب‌گذاری به طور خودکار است، به‌...