A304U

 مودم روتر بی‌سیم دو بانده و اقتصادی Utel
میثاق محمدی‌زاده
فناوری شبکه
02/03/1396 - 00:38
بسیاری از کاربران خانگی ترجیح می‌دهند به‌جای یک دستگاه مودم و یک دستگاه روتر بی‌سیم جداگانه، هر دو دستگاه را در یک محصول داشته باشند.