11 تلقین

پادکست: 11 تلقینی که افراد موفق هر روز با خود تکرار می‌کنند
بهنام علیمحمدی
پادکست
17 اسفند 1395
برای رسیدن به موفقیت، «عمل» به تنهایی کافی نیست. ما می‌توانیم از افکارمان هم در جهت کسب موفقیت استفاده کنیم؛ چون عمل، زاییده افکار است. انسان‌های موفق هر روز چیزهایی را به خود تلقین می‌کنند تا ملکه...