یولو

اقتصاد یولو: تنها یک‌بار زندگی خواهی کرد
هرمز پوررستمی
دیدگاه و یاداشت
16/12/1400 - 04:00
کووید ۱۹، تنها مجاری تنفسی و ریه‌های ما را درگیر نکرده است؛ تنها چهره‌های ما را در خیابان و مترو و محل کار نقا‌ب‌پوش نکرده است؛ فقط باعث نشده است که کودکان ما، از رخت‌خواب خود در کلاس‌های درس شرکت...