یاندکس

روسیه با یک اتوبوس کوچک مسافربری وارد بازی خودران‌ها می‌شود!
حمید نیک‌روش
شاهراه اطلاعات
09 شهريور 1395
به‌نظر می‌رسد که ساخت خودروهای خودران برای غول‌های جستجوی دنیا در حال تبدیل شدن به یک ترند جدید است. این شرکت‌ها احساس می‌کنند که نیاز است تا خود را درگیر صنعت خودروهای خودران کنند. گوگل این کار را...