یادگیری بدون نظارت

آشنایی با انواع مدل‌های یادگیری ماشین
حمیدرضا تائبی
هوش مصنوعی
15/08/1399 - 12:35
در علم یادگیری ماشین، به مبحث طراحی سامانه‌ها و ماشین‌های هوشمندی پرداخته می‌شود که بر مبنای نمونه داده‌های تخصیص داده شده به آن‌ها و تجربیاتی که خودشان یاد می‌گیرند. در حقیقت، در این علم سعی بر آن...