یادگیریماشین

چگونه با کمک یادگیری ماشین  به جنگ کووید 19 برویم
پرونده ویژه
12/05/1399 - 15:25
همه گیری‌های ویروسی یک تهديد جدی است، با این حال مهم است به این نکته دقت کنیم که کووید 19 اولین و آخرین مورد نخواهد بود. تاثیر مخرب کووید 19 بر اقتصاد جهانی باعث شد در رویکردی جدید کشورهای مختلف...