گوگل‌مپ

آینده نقشه‌های دیجیتال و افزایش اهمیت آن‌ها در بازاریابی محلی
حمید نیک‌روش
عصرشبکه
17 ارديبهشت 1396
جهش از نقشه‌های فیزیکی به دیجیتال باعث تغییر نوع بازی برای بازاریابان و مصرف‌کنندگان شد. اما چه چیز دیگری پیش رو است؟ برایان اسمیت برخی از احتمالات در آینده مپینگ را بررسی می‌کند. زمان زیادی از آن...