گرایشات برنامه نویسی

21 گرایش پر رونق و کم رونق دنیای برنامه نویسی (بخش سوم و آخر)
محسن آقاجانی
برنامه نویسی
28/04/1396 - 11:50
در این مقاله فهرستی از پررونق‎ترین‎های دنیای برنامه‎نویسی و آن‎ها که دیگر چندان مورد استقبال این حوزه از فناوری نیستند را مورد بررسی قرار دادیم. البته به این نکته توجه کنید که این فهرست ممکن است...
21 گرایش پر رونق و کم رونق دنیای برنامه نویسی (بخش دوم)
محسن آقاجانی
کارگاه
برنامه نویسی
27/04/1396 - 12:20
در این مقاله فهرستی از پررونق‎ترین‎های دنیای برنامه‎نویسی و آن‎ها که دیگر چندان مورد استقبال این حوزه از فناوری نیستند را مورد بررسی قرار دادیم. البته به این نکته توجه کنید که این فهرست ممکن است...