گذاشتن قفل روی تلگرام

آموزش تصویری نحوه قفل‌گذاری روی تلگرام
امین رضائیان
اپلیکیشن
11/07/1396 - 09:35
تلگرام قابلیتی تحت عنوان "Passcode Lock" را ارائه می‌کند که به موجب آن شما می‌توانید اپلیکیشن تلگرام را قفل‌گذاری کنید. در این شرایط هر زمان که فردی نسبت به اجرای اپلیکیشن تلگرام در گوشی...