کووید۱۹

پیش‌بینی نواحی کروناخیز!
شاهراه اطلاعات
12/01/1401 - 06:30
سویه جدید ویروس کرونا بار دیگر دنیا را به چالش کشیده و به سرعت در حال انتشار است. در حالی‌که نرم‌افزارهای پایش دیجیتالی تماس، امیدهایی را در زمینه کنترل بهینه انتشار ویروس کرونای جدید ایجاد کرده‌اند...