کسب و کار دیجیتالی

اضافه شدن کسب و کار های دیجیتالی به برنامه های اقتصاد مقاومتی در سال 97
04 شهريور 1397
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پروژه حمایت از توسعه محتوای بومی و ایجاد کسب و کارهای دیجیتالی بر بستر شبکه ملی اطلاعات را به برنامه های خود در سال 97 اضافه کرد.
اشتراک در کسب و کار دیجیتالی
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال