کدکاپ ایران

سومین دوره‌ی مسابقات برنامه‌نویسی کدکاپ ایران در راه است
اخبار ایران
برنامه نویسی
05/07/1396 - 20:25
سومین دوره‌ی مسابقات برنامه‌نویسی کدکاپ با هدف افزایش دانش و مهارت برنامه‌نویسی و کاربردی کردن این مهارت در صنعت فناوری اطلاعات کشور در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.