کتاب داده ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها

معرفی کتاب «داده ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها»
بهروز نوعی پور
دانش کامپیوتر
22 فروردين 1397
در میان کتاب‌هایی که در ایران به‌عنوان مرجع دانشگاهی برای تدریس در رشته کامپیوتر استفاده می‌شود، تعدادی تألیف اساتید برجسته ایرانی هستند. از آن میان، کتاب «داده ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها» تألیف...