کاهش ساعت کار مدارس در ماه رمضان

کاهش ساعت آموزشی مدارس در ماه مبارک رمضان
اخبار
اخبار ایران
20/02/1398 - 05:25
به منظور رعایت حال دانش‌ آموزان در ماه مبارک رمضان، ساعت آموزشی مدارس در روزهای باقی‌مانده از سال تحصیلی کاهش یافت. ...