کارمندان سمی

 7 کارمند سمی که باید به سرعت آن‌ها را اخراج کنید
مهسا قنبري
موفقیت و کارآفرینی
20/07/1396 - 21:44
بنا به دلایلی، برخی کارمندان تصور می‌کنند که به خاطر حضور هر روزشان در محل کار به شما لطف بزرگی می‌کنند- خارج از این که آیا واقعاً مهره ارزشمندی در سازمان شما به حساب می‌آیند یا خیر. این‌ها افراد...